Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

nre.co.th

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Living, Light, Light Tech

          LIVING, LIGHT and LIGHT TECH designed for living LIVING, LIGHT และ LIGHT TECH ระบบที่สมบูรณ์ที่สุดสําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกของที่พักอาศัยหรืออาคาร คิดค้นขึ้นจากแนวคิดที่เรียบง่ายสู่การพัฒนาระบบการใช้งานด้านไฟฟ้า ด้วย 3 รูปแบบที่แตกต่าง อันจะตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย และสอดคล้องการใช้งานให้ดีที่สุด รูปแบบการควบคุมไม่ได้มีเพียงแค่สวิตช์และปลั๊กเสียบเหมือนในอดีตในปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านไฟฟ้าได้มีทางเลือกที่หลากหลายบนพื้นฐานของประโยชน์การใช้งานจริง และเพียบพร้อมในความสะดวกสบายด้วยมาตรฐานความปลอดภัย