บริษัท เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริการตรวจระบบไฟฟ้า

  • ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ตามกฎหมาย
  • ตรวจหม้อแปลงไฟฟ้า
  • เทอโมสแกนความร้อนระบบไฟฟ้า
  • ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
  • PM ตู้ DB , MDB เบรคเกอร์ทุกชนิด
  • เดินสายไฟระบบไฟฟ้าในตู้ควบคุม
  • ทดสอบ ACB ฟังชั่นเทส
  • น้ำมันน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
  • ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าทุกชนิด