ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล

บริษัท เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล / ถวายสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ ร่วมทำบุญสร้างหอระฆัง และตู้ปันสุข ให้กับวัดไทรใหญ่ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563