ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

บริษัท เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 163 ล้านบาท พนักงานกว่า 250 คน เป็นตัวแทนจำหน่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง และมียอดขายอันดับหนึ่งหลายปีซ้อน สำนักงานสาขา 9 แห่ง กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ที่สำคัญทางเศรษฐกิจ จึงมั่นใจได้ว่า สามารถมอบการบริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ