สำนักงานใหญ่

บริษัท เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

เลขที่ 23 ซอยเพชรเกษม32 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

saleshq@nre.co.th ร้องเรียนบริการ : hr@nre.co.th

02-457-0888

02-457-3993 , 0-2868-5210

สำนักงานสาขา

สาขา สุวรรณภูมิ

เลขที่ 120/14 หมู่ที่12 ตำบลราชาเทวะ
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10540

info@nresu.com

02-315-5445

02-315-5448

สาขา บางบัวทอง

เลขที่ 1/6-1/9 หมู่ที่ 5 ตำบลพิมลราช
อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110

02-195-7818

02-195-7820

สาขา กำแพงเพชร

เลขที่ 146/19 หมู่ที่ 3 ตำบลนครชุม
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
62000

sale.kpp@nre.co.th

055-025-950

055-025-950

สาขา เชียงใหม่

เลขที่ 55/1 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
50200

sale.cmi@nre.co.th

053-200-199

053-200-163

สาขา ขอนแก่น

เลขที่ 668/101,670/109 ถนนกลางเมือง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 11110

sale.kon@nre.co.th

043-226-506

043-223-495

สาขา โคราช

เลขที่ 14/1 หมู่ที่ 14 ตำบลจอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
40000

sale.kor@nre.co.th

044-929-277

044-929-280

สาขา ภูเก็ต

เลขที่ 142/11 – 12 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

sale.phu@nre.co.th

076-641-148

076-641-148

สาขา หาดใหญ่

เลขที่ 264 ซอยทวีรัตน์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

sale.hdy@nre.co.th

074-261-025

074-261-024

สาขา ระยอง

เลขที่ 139/4 หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

sale.ryg@nre.co.th

038-029-452

038-029-453