เทปพันสายไฟ และอุปกรณ์เชื่อมต่อสายไฟ

บริษัท เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ผู้จัดจำหน่าย เทปพันสายไฟ 3M ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนในการทำงานที่วิศวกรไฟฟ้าต้องพบเจอ สำหรับทุกความท้าทายที่คุณต้องเผชิญ เทปพันสายไฟ 3M สามารถตอบโจทย์ปัญหาให้งานของคุณเสร็จตรงตามเวลาและอยู่ภายใต้งบประมาณ

raceway-icon-4

ใช้ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและความชื้น หรือเป็นฉนวนห่อหุ้มในจุดต่อ และป้องกันความชื้นในจุดต่อสาย

raceway-icon

เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ทนทานสำหรับสายเคเบิลในระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ในทุกสภาวะแวดล้อม

raceway-icon-2

สำหรับงานซ่อมทั่วไปในอาคารและภายนอกอาคาร

raceway-icon-3

สามารถยืดตัวได้ดีกว่าและทนต่ออุณหภูมิระดับสูงได้

3M Electrical Tape

ชื่อสินค้า 3M TemflexTM Plus
ขนาด 3/4 ̋ x 10 m. หนา 0.125 mm. (5 mil)
ทนต่ออุณหภูมิ 80 ̊C 176 ̊F
การใช้งาน Primary insulation for splices up to 600V.
รายละเอียดสินค้า เทปรุ่นประหยัดสําหรับงานไฟฟ้าทั่วไป เนื้อกาวไม่เหนียวเยิ้ม เนื้อเทปผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นเชื้อไฟ และเหมาะสําหรับการใช้งานภายใน อาคาร มี 8 สี คือ ดํา, แดง, เหลือง, น้ําเงิน, ขาว, เขียว, น้ําตาล และเทา
ชื่อสินค้า Scotch® 790
ขนาด 3/4 ̋ x 20 m. หนา 0.175 mm. (7 mil)
ทนต่ออุณหภูมิ 80 ̊C 176 ̊F
การใช้งาน Primary insulation for splices up to 600V.
รายละเอียดสินค้า เทปคุณภาพสูง ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน UL และ CSA เหมาะสําหรับงานที่มีการ กําหนดสเปค หรือมาตรฐานของเทปพันสายไฟ เนื้อกาวคุณภาพสูง ไม่เหนียวเยิ้ม เนื้อเทปผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นเชื้อไฟ (Flame Retardant) มีความทนทานต่อการเสียดสี การกัดกร่อน ความชื้น กรด ด่าง และสารเคมีต่างๆ
ชื่อสินค้า Scotch® Super 33+TM Premium Vinyl Electrical Tape
ขนาด 3/4 ̋ x 20′ | 3/4 ̋ x 66′ หนา 7 mil
ทนต่ออุณหภูมิ 105 ̊C 220 ̊F
การใช้งาน Primary insulation for splices up to 600V. Protective jacketing ทนแสงอัลตรา ไวโอเลต (UV)
รายละเอียดสินค้า เทปพันสายไฟชนิดคุณภาพสูง Premium Grade ใช้ได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -18 ̊C ถึง 105 ̊C เหมาะ กับการใช้งานในทุกสภาพอากาศ ทนการเสียดสี การกัดกร่อน ความชื้น กรด ด่าง และสารเคมี เนื้อกาวคุณภาพสูง และไม่เหนียวเยิ้มเนื้อเทปผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นเชื้อไฟ (Flame Retardant) เนื้อเทปมีความยืดหยุ่นสูง มีคุณสมบัติการคืนตัวของเทป เหมาะอย่างยิ่งสําหรับงานที่อยู่ภายนอกอาคารและงานที่ต้องการความปลอดภัยสูง
ชื่อสินค้า Scotch® 35 Color Coding Tape
ขนาด 3/4 ̋ x 66′ หนา 7 mil
ทนต่ออุณหภูมิ 105 ̊C 220 ̊F
การใช้งาน Phase identification & marking. Harnessing.
รายละเอียดสินค้า มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับเทป Scotch® Super 33+TM มีให้เลือก 9 สี คือ แดง, เหลือง, น้ําเงิน,ขาว, เขียว, ม่วง, น้ําตาล, ส้ม และเทา ทนแสงอัลตราไวโอเลต (UV) มีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมภายนอกได้ดี
ชื่อสินค้า Scotch® 22 Heavy Duty Vinyl Electrical Tape
ขนาด 1 1/2 ̋ x 36 yards หนา 10 mil
ทนต่ออุณหภูมิ 80 ̊C 176 ̊F
การใช้งาน Bus bar insulation. Cable jacket repaire.
รายละเอียดสินค้า เป็นเทปที่มีความเหนียวและทนทานเป็นพิเศษ หนา 10 mils มีความทนทานทั้งด้านทางกล และทางไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นฉนวนไฟฟ้า
สําหรับ งานหนัก ทนต่อแรงกระแทกและขัดถู
ชื่อสินค้า Scotch® 130C Linerless Rubber Splicing Tape
ขนาด 3/4 ̋ x 30 ft หนา 30 mil
ทนต่ออุณหภูมิ 90 ̊C 194 ̊F
การใช้งาน Low and high-voltage (through 69 kV)
รายละเอียดสินค้า เทปยางที่ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้า ใช้ป้องกันเปลือกหุ้มสายเคเบิ้ล ทำจากวัสดุ EPR ไม่มีไลน์เนอร์ เป็นฉนวนสำหรับงาน HV สามารถทนอุณหภูมิได่ถึง 130 องศาเซลเซียส ใช้พันเพื่อเป็นฉนวนไฟฟ้าสำหรับจุดต่อสายไฟที่มี แรงดันไม่เกิน 69 kV ใช้พันเพื่อเป็นฉนวนไฟฟ้าบริเวณขั้วของมอเตอร์ (Motor Lead)
ชื่อสินค้า ScotchfilTM Electrical Insulation Putty
ขนาด 1 1/2 ̋ x 60 ̋ หนา 125 mil
ทนต่ออุณหภูมิ 80 ̊C 176 ̊F
การใช้งาน Insulate connections up to 600V. Smooth bus bar irregularities.
รายละเอียดสินค้า สก็อตช์ฟิลTM เป็นเทปที่หลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกันได้ เนื้อเทปอ่อนนิ่มและยืดหยุ่น ใช้พันหรือพอกบริเวณพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอ ให้เรียบขึ้น รวมทั้งใช้พันเพื่อป้องกันความชื้น
ชื่อสินค้า Scotch® 23 Rubber Tape
ขนาด 3/4 ̋ x 6′ | 3/4 ̋ x 30′ หนา 30 mil
ทนต่ออุณหภูมิ 90 ̊C (Continuous); 130 ̊C (Short term)
การใช้งาน Primary electrical insulation for splicing all solid dielectric cable through 69kV
รายละเอียดสินค้า เทปยางละลาย เป็นเทปฉนวนชนิดไม่มีกาว ทําจาก EPR (Ethylene Propylene Rubber) เนื้อเทปเมื่อพันแล้วจะสามารถหลอมประสาน ตัวเองเป็นเนื้อเดียวกันได้ดีเยี่ยม ป้องกันความชื้น ในบริเวณจุดต่อสายได้ดี เหมาะสําหรับพัน สายไฟภายในปั๊มน้ํา มอเตอร์ พันเพื่อเป็นฉนวน ของสายเคเบิลทุกประเภท ควรพันทับด้วย Scotch® Super33+TM เพื่อให้เทป Scotch® 23 ประสานเป็นเนื้อเดียวกัน
ชื่อสินค้า Scotch® 13 Semiconducting Tape
ขนาด 3/4 ̋ x 15′ หนา 30 mil
ทนต่ออุณหภูมิ 90 ̊C (Continuous); 130 ̊C (Short term)
การใช้งาน Electrically round high voltage connections. Provide cable shield continuation.
รายละเอียดสินค้า เทปชนิดกึ่งตัวนําไฟฟ้า ประกอบด้วยวัสดุหลักคือ EPR (Ethylene Propylene Rubber) เทปทําหน้าที่ลดความเข้มของสนามไฟฟ้าที่ เกิดขึ้นบริเวณใต้ Shield ที่พันหุ้มรอยต่อ และ Shield ที่พันหุ้มปลายสายเคเบิลแรงสูง และลดความเข้มสนามไฟฟ้าบริเวณรอบๆ หัวต่อสายและขั้วปลายสายเคเบิลแรงสูง
ชื่อสินค้า Scotch® 24 Shielding Tape
ขนาด 1 ̋ x 15′
ทนต่ออุณหภูมิ
การใช้งาน Continue electrostatic shielding across splice.
รายละเอียดสินค้า ทอด้วยเส้นลวดทองแดงอาบดีบุกเบอร์ 36 AWG ทั้งหมด ใช้ทํา Shield ทางไฟฟ้า ใช้พันช่องที่เป็น รอยต่อของเคเบิลเดิมหรือใช้พันเป็นผิวตัวนําไฟฟ้า รูปทรงกรวย เพื่อลดความเข้มของเส้นแรงไฟฟ้า
ชื่อสินค้า Scotch® 70 Self-Fusing Silicone Rubber Tape
ขนาด 1 ̋ x 30′ หนา 12 mil
ทนต่ออุณหภูมิ 180 ̊C 356 ̊F
การใช้งาน Protective overwrap for terminating high voltage cables.
รายละเอียดสินค้า สามารถทนอุณหภูมิได้สูงมากถึงระดับ Class H 180 ̊C เทปประกอบด้วยสาร InorganicSilicone ที่ผ่านการอบอย่างเต็มที่ ตัวเทปฉาบด้วยสาร Silicone ที่มีคุณสมบัติยึดติดกันได้ด้วยแรงกด สามารถหลอมประสานตัวเองเป็นเนื้อเดียวกันได้
ชื่อสินค้า Scotch® 2228 Rubber Mastic Tape
ขนาด 2 ̋ x 10′ หนา 65 mil
ทนต่ออุณหภูมิ 194 ̊F (90 ̊C) Emergency Overload of 266 ̊F (130 ̊C)
การใช้งาน Insulate, pad and seal bus bar and splice connections
แรงดันไม่เกิน 35kV
รายละเอียดสินค้า มีส่วนผสมของ EPR Ethylene Propylene Rubber และ Mastic ใช้ได้ดีในการพันเพื่อเป็นฉนวนและ ป้องกันความชื้นของ
Bus Bar หรือจุดต่อทางไฟฟ้า เหมาะกับการพันบริเวณพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอ
ชื่อสินค้า Scotch® 27 Glass Cloth tape
ขนาด 1/2 ̋ x 66′ | 3/4 ̋ x 66′ | 1 ̋ x 36 Yards. หนา 7 mil
ทนต่ออุณหภูมิ Class B 130 ̊C / 266 ̊F
การใช้งาน Heat-Stable insulation for fumace and oven controls, motor leads and switches
รายละเอียดสินค้า เทปผ้าใยแก้วผ่านกรรมวิธี Thermosetting เหมาะสําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ขดลวด จุดต่อสาย ในสภาวะแวดล้อมที่มีความร้อนสูง เช่น เตาหลอม มอเตอร์ เนื้อเทปมีความแข็งแรง ทนต่อการขีดข่วน เสียดสี
ชื่อสินค้า Scotch® 69 Glass Cloth tape
ขนาด 1 ̋ x 36 Yards. หนา 7.5 mil
ทนต่ออุณหภูมิ Class H 180 ̊C / 356 ̊F
การใช้งาน Heat-Stable insulation for fumace and oven controls, motor leads and switches
รายละเอียดสินค้า เทปผ้าใยแก้ว ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าที่สามารถทน อุณหภูมิได้สูงถึง 180 ̊C (Class H) สําหรับใช้พัน Coil ของหม้อแปลงและมอเตอร์
ชื่อสินค้า 3MTM ScotchrapTM 50 Corrosion Protection Tape
ขนาด 6 ̋ x 100 ft หนา 10 mil
ทนต่ออุณหภูมิ 80 ̊C 176 ̊F
การใช้งาน
รายละเอียดสินค้า เทปป้องกันสนิมและสีรองพื้น 3M ใช้สําหรับ ปกป้องเคเบิ้ลทั้งบนดินและใต้ดิน ปกป้องระบบ ท่อโลหะจากการกัดกร่อน กาวยางที่ไวต่อแรงกด และช่วยให้ติดแน่น และให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยม

Low Voltage Splice

ชื่อสินค้า ScotchcastTM Inline Splicing Kits for 0.6/1 kV
รายละเอียดสินค้า ScotchcastTM เป็นชุดต่อสายเคเบิลชนิดเรซินที่มีระบบการทำงานแบบปิด (Closed Mix) โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องสัมผัสถูกเรซิน
เหมาะกับสายไฟ NYY, CV และ THW ชนิดแกนเดียวหรือหลายแกนที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1kV โดยสามารถฝังใต้ดิน และกันน้ำเข้าได้เป็นอย่างดี โดยเรซินมีความแข็งแรงสูง สามารถจ่ายกระแสไฟได้ภายใน 30 นาที สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีมลภาวะสูง รวมทั้งกันการกระแทกหรือลากถูได้ดีทดสอบตามมาตรฐาน EN 50383 Table 3 (สำหรับ 92-NB Series) และ UL Listed 486D (สำหรับ 82-A Series) ในชุดประกอบด้วย Transparent Mould, ชุดน้ำยา Resin 4 หรือ 40 และกระดาษทรายหรือที่ขัดเปลือกสายเคเบิล (ไม่รวม Connector)

PST Cold ShrinkTM

ชื่อสินค้า 8420 Series Connector Insulator
รายละเอียดสินค้า ฉนวนหุ้ม Connector/Sleeve และสายเคเบิล ชนิด Cold ShrinkTM สําหรับ เคเบิล ชนิด Single Core ที่มีระดับแรงดันไม่เกิน 1000 Volt ทําจากวัสดุยางEPDM ที่ปราศจากคลอไรด์และซัลเฟอร์ใช้เทคโนโลยีColdShrinkTM ซึ่งเป็นฉนวนยางที่ถูกขยายไว้ด้วยแกนพลาสติก เมื่อติดตั้งเพียงสวมหุ้ม Connector/Sleeve และเคเบิล แล้วดึงแกนพลาสติกออก PST Cold ShrinkTM จะหดรัดทันทีแนบกับเคเบิล ซึ่งแรงบีบรัดของ PST Cold ShrinkTM ต่อเคเบิลจะสามารถป้องกันน้ําและความชื้นได้ดี เหมาะสําหรับเคเบิลที่อยู่ใน Cable Tray ในพื้นที่จํากัดหรือฝังดิน เมื่อติดต้ังเสร็จแล้ว สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ทันที PST Cold ShrinkTM 8420 Series ได้รับการทดสอบการป้องกันน้ําเข้าจุดต่อตามมาตรฐาน ANSI C119-1 และ Western Underground Guide 214

Medium Voltage Termination

ชื่อสินค้า 3M Cold ShrinkTM Terminations QT-II and QT-III Series
รายละเอียดสินค้า 3M QT-II และ QT-III เป็นชุดหัวต่อสายเคเบิล (Termination Kit) ที่มีระดับแรงดันไฟฟ้า 5kV – 36kV ผลิตจากซิลิโคนรับเบอร์
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูงได้ดี มีคุณสมบัติที่น้ำไม่เกาะพื้นผิวของฉนวน (Hydrophobic) ได้รับการออกแบบให้มีโครงสร้างเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมด รวมทั้งส่วนควบคุมสนามไฟฟ้า, ผิวฉนวน (Insulator) และส่วนปีก (Skirt) ซึ่งช่วยให้การติดตั้งเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและง่าย รวมทั้งลดความผิดพลาดจากการติดตั้งด้วยการใช้ เทคโนโลยี Cold Shrink (การติดตั้งโดยไม่ใช้ความร้อน)
ด้วยวิธีการดึงแกนพลาสติกออกจาก Termination จะทําให้เกิด แรงหดรัดแน่น กับเคเบิลทันทีทำให้ ไม่มีอากาศภายในหัวต่อ
สายเคเบิลเพื่อป้องกันความชื้น และการแตกตัวของอากาศ จากแรงดันไฟฟ้าสูงได้ 100% โดยผ่านมาตรฐาน IEEE 48-1990

Medium Voltage Splice

ชื่อสินค้า 3M Cold ShrinkTM Splices : QS-III and QS 2000E
รายละเอียดสินค้า 3M Cold ShrinkTM Splices ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยให้สามารถติดตั้งได้ง่าย รวดเร็ว และปลอดภัยต่อผู้ติดตั้ง เมื่อเทียบกับวิธีการติดตั้งแบบอื่นที่ต้องใช้ความร้อน โดยการติดตั้งด้วยวิธีการ ดึงแกนพลาสติก ออกมาจาก Splices ก็จะเกิดแรงบีบรัดที่สายเคเบิล ทำให้ไม่เกิดอากาศในชุดต่อสายจึงสามารถป้องกันความชื้นหรือน้ำเข้าที่ภายในสายเคบิล ผลิตจากซิลิโคนรับเบอร์ (Silicone Rubber) ที่มีคุณสมบัคิความเป็นฉนวนที่สูงทนอุณหภูมิได้สูงถึง โดยออกแบบมาตรฐานของ CENELEC HD629.1 และ IEEE 404 3M QS-III โครงสร้างภายใน Splice Body ประกอบด้วย Electrode, Stress Control และ Insulation Shield ในชิ้นเดียวกัน (One Piece Design) ทำให้ลดความผิดพลาดที่เกิดจากการติดตั้งได้ และทำให้ชุดต่อสายเคเบิลมีประสิทธิภาพสูง

Accessories

ชื่อสินค้า Scotchcast Electrical Insulating Resin 4
รายละเอียดสินค้า Scotchcast 4 เป็น Epoxy Resin ที่มีส่วนผสมของเรซิน และตัวเร่งปฏิกิริยา ในอัตราส่วนที่พอเหมาะ บรรจุในถุง Unipak โดยใช้ระบบการทำงานแบบปิด (Closed Mix) ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้า และอุด รอยต่อ ในงานไฟฟ้า ต่างๆ สะดวกรวดเร็ว ในการทํางาน
มีให้เลือก 3 ขนาด คือ 88 กรัม, 205 กรัม และ 414 กรัม
เรซินเบอร์ 4 ไม่ต้องอาศัยความร้อนจากภายนอก เพียงดึงเส้นตรงกลางถุงออก และผสมเรซิ่น ทั้ง2 ส่วน เข้าด้วยกันเรซิ่นจะเริ่มทำงานอัตโนมัติและจะแข็งตัว โดยใช้เวลา 30 นาทีที่ 30 ̊Cเรซินมีคุณสมบัติในการยึดเกาะกับของแข็ง ฉนวน หรือเปลือกหุ้ม
สายเคเบิลได้ดี เรซินเบอร์ 4 จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นฉนวน สําหรับการต่อสายเคเบิล (Cable Splicing)
ข้อควรระวัง : ความร้อนสูงสุดของเรซิน ปริมาณ 4 ออนซ์ คือ 168 ̊C

อุปกรณ์ Safety

หน้ากากกันฝุ่น

มีจำหน่ายรุ่น 8210 N95 9010 N95 9001V P1

ถุงมืออเนกประสงค์ 3M

ผลิตจากยาง Nitrile เคลือบด้วยโฟม Microporous เป็นถุงมือที่ออกแบบมา เพื่อการสวมใส่ที่สบาย ระบายอากาศได้ดี เมื่อสวมแล้วช่วยให้จับของได้ดีเยี่ยม แม้ในสภาพเปียกหรือมีนำ้มัน มีความคล่องตัวในการใช้งานสูง มีความทนทานใช้งานได้นาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทรตอนนี้ : 0-2457-0888