สายไฟ สายทนไฟ และสายโทรศัพท์

บริษัท เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้นำทางด้านการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้านานาชนิด
ทั้งสายไฟ สำหรับแรงดันต่ำ และแรงดันสูง สายทนไฟ ทองแดงเปลือย สายอลูมิเนียม สายโทรศัพท์ สายสัญญาณ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักอย่างเป็นทางการให้แก่โรงงานผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้นนำมากมาย พร้อมตอบสนองลูกค้าทั้งในภาคอุตสหากรรม ตลอดจนโครงการต่างๆ มากมาย ได้หลากหลายลักษณะการใช้งาน

ใช้ภายในและภายนอกอาคาร บ้านพักอาศัย อาคารขนาดเล็ก

ใช้ในอาคารสูง อาคารสาธารณะ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

ใช้ในระบบขนส่งสาธารณะ

ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ตลอดจนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ใช้ในงานระบบสายส่ง

สายไฟ

ชื่อผลิตภัณฑ์
60227 IEC 01 THW
โครงสร้างสาย
สายไฟตัวนำทองแดงเส้นเดี่ยวแข็งและตีเกลียว, ฉนวนพีวีซี, แกนเดียว
แรงดัน
450/750 V
การใช้งาน
ใช้งานทั่วไป เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสายห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง
ชื่อผลิตภัณฑ์
60227 IEC 10
โครงสร้างสาย
สายไฟตัวนำทองแดงเส้นเดี่ยวแข็งและตีเกลียว, ฉนวนพีวีซี, แกนเดียว
แรงดัน
300/500 V
การใช้งาน
ใช้งานทั่วไป เดินในช่องสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย วางบนรางเคเบิล ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง
ชื่อผลิตภัณฑ์
NYY or NYY-G
โครงสร้างสาย
สายไฟตัวนำทองแดงเส้นเดี่ยวแข็งและตีเกลียว, ฉนวนพีวีซี, แกนเดียว
แรงดัน
450/700 V
การใช้งาน
ใช้งานทั่วไป วางบนรางเคเบิล ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง
ชื่อผลิตภัณฑ์
60227 IEC 53
โครงสร้างสาย
แรงดัน
300/500 V
การใช้งาน
ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้ ใช้งานภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า ดวงโคม
ชื่อผลิตภัณฑ์
VCT or VCT-G
โครงสร้างสาย
สายไฟตัวนำทองแดงเส้นเดี่ยวแข็งและตีเกลียว, ฉนวนพีวีซี, แกนเดียว
แรงดัน
300/500 V
การใช้งาน
เดินเกาะผนังวางบนรางเคเบิล ร้อยท่อฝังดินหรือฝันดินโดยตรง
ชื่อผลิตภัณฑ์
VAF or VAF-G
โครงสร้างสาย
สายไฟตัวนำทองแดงเส้นเดี่ยวแข็งหรือตีเกลียว, ฉนวนพีวีซี, หลายแกน
แรงดัน
300/500 V
การใช้งาน
เดินเกาะผนังวางบนรางเคเบิล ร้อยท่อฝังดินหรือฝันดินโดยตรง
ชื่อผลิตภัณฑ์
CVV or CVV-S
โครงสร้างสาย
แรงดัน
600 V
การใช้งาน
เดินในวงจรควบคุม เดินลอยในอากาศ เดินร้อยท่อเกาะผนัง ร้อยท่อฝังดิน เดินบนรางเคเบิล
ชื่อผลิตภัณฑ์
CV
โครงสร้างสาย
สายไฟฟ้าแกนเดียวและหลายแกน ตัวนำทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวน XLPE และเปลือก PVC
แรงดัน
0.6/1 (1.2) kV
การใช้งาน
– ใช้ในงานติดตั้งทั่วไป วางบนรางเคเบิล ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง
– การติดตั้งภายในอาคารต้องเดินในช่องเดินสายที่ปิดมิดชิด
(ร้อยท่อหรือเดินใน wire-way แบบปิดมิดชิด)
ชื่อผลิตภัณฑ์
CV-FD
โครงสร้างสาย
สายไฟตัวนำทองแดง ฉนวน XLPE เปลือก FR-PVC
แรงดัน
0.6/1(1.2) kV
การใช้งาน
สามารถติดตั้งทั่วไปได้ทั้งพื้นที่แห้งและเปียก เดินลอยในอากาศ เดินบนราง wire-way cable-tray ladder ร้อยท่อฝังดินและฝังดินโดยตรงได้
ชื่อผลิตภัณฑ์
XLPE
โครงสร้างสาย
Insulated, non-sheathed
แรงดัน
12/20 (24) kV
การใช้งาน
เดินร้อยท่อ, ฝังดินโดยตรง, ร้อยท่อฝังดิน, เดินบนรางเคเบิล

สายทนไฟ

ชื่อผลิตภัณฑ์
MAX-FOH-I
โครงสร้างสาย
Insulated, non-sheathed
แรงดัน
0.6/1 kV
การใช้งาน
For use in most power and control circuits. Halogen-free replacement for PVC insulation to reduce hazardous gas emission and secondary damage
ชื่อผลิตภัณฑ์
MAX-FOH
โครงสร้างสาย
Insulated, sheathed
แรงดัน
0.6/1 kV
การใช้งาน
For use in most power and control circuits. Features XLPE Insulation for high operating temperatures, thermal short circuit rating and durability.
ชื่อผลิตภัณฑ์
MAX-FOH
โครงสร้างสาย
multi-core,Insulated, sheathed
แรงดัน
0.6/1 kV
การใช้งาน
For use in most power and control circuits. Features XLPE Insulation for high operating temperatures, thermal short circuit rating and durability.
ชื่อผลิตภัณฑ์
MAX-FOH-OSCR
โครงสร้างสาย
Insulated, shielded, twisted pair
แรงดัน
300/500 V
การใช้งาน
Most widely used fire-resistant speaker and audio/motor control cables, which is highly flexible due to the unique tubing design.

สายโทรศัพท์

ชื่อผลิตภัณฑ์
STATION WIRE (TIEV)
โครงสร้างสาย
สายโทรศัพท์ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน PE และเปลือก PVC
จำนวนแกน
2, 4, และ 6 แกน
การใช้งาน
ใช้เชื่อมต่อสัญญาณเข้าเครื่องรับโทรศัพท์ หรือเครื่องโทรสาร (Fax) ภายใน
ชื่อผลิตภัณฑ์
INTERIOR WIRE (TPEV)
โครงสร้างสาย
สายโทรศัพท์ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน PE และเปลือก PVC
จำนวนคู่สาย
4 – 400 คู่สาย
การใช้งาน
ใช้เชื่อมต่อสัญญาณระหว่างตู้สาขา หรือตู้กระจายสายโทรศัพท์ภายในอาคาร
ชื่อผลิตภัณฑ์
ALPETH SHEATHED CABLE (AP)
โครงสร้างสาย
สายไฟตัวนำทองแดง หุ้มด้วยคอลลูเกจอลูมิเนียมเทป ฉนวนและเปลือก PE
จำนวนคู่สาย
5 – 900 คู่สาย
การใช้งาน
สายโทรศัพท์
ชื่อผลิตภัณฑ์
FIGURE 8 ALPETH SHEATHED CABLE (AP(8))
โครงสร้างสาย
สายไฟตัวนำทองแดง หุ้มด้วยคอลลูเกจอลูมิเนียมเทป ฉนวนและเปลือก PE มีสลิงช่วยรับน้ำหนักในการขึงสาย
จำนวนคู่สาย
5 – 300 คู่สาย
การใช้งาน
สายโทรศัพท์

สายสัญญาณ

ชื่อผลิตภัณฑ์
LAN (UTP) CAT 5E 350 MHZ
ลักษณะการใช้งาน
ภายใน/ภายนอกอาคาร
ชื่อผลิตภัณฑ์
LAN (UTP) CAT 6 600 MHZ
ลักษณะการใช้งาน
ภายใน/ภายนอกอาคาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทรตอนนี้ : 0-2457-0888