ระบบสายดิน และอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า

บริษัท เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับระบบสายดินและอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล อย่างแบรนด์ Kumwell ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของคุณภาพไฟฟ้าและความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ครอบคลุมระบบฟ้าผ่าอย่างครบวงจร ทั้งในระบบสื่อสาร ระบบขนส่ง นิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจก่อสร้าง

ระบบสายดิน Grounding

การเชื่อมด้วยความร้อน
Exothermic Welding Connection

การออกแบบระบบต่อลงดินให้มีประสิทธิภาพมีหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแรกคือความปลอดภัยต่อบุคคล ความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การเป็นจุดอ้างอิงสัญญาณที่ดี จะต้องมีค่าความต้านทานต่ำอยู่เสมอ และมีอายุการใช้งานยาวนาน ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีนอกจากนี้ในระบบต่อลงดินยังอาจเกิดการกัดกร่อนอย่างรุนแรง หรือได้รับผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และความร้อนสูง เนื่องจากกระบวนการถ่ายโอนกระแสไฟฟ้าอีกด้วย

Graphite Mould

Kumwell Graphite Mould แม่พิมพ์คุณภาพสำหรับงานเชื่อมด้วยความร้อนจาก Kumwell ผลิตจาก กราไฟต์คุณภาพสูง แข็งแรง มีความแม่นยำสูง สามารถใช้งานได้ถึง 50 ครั้ง

Weld Metal Powder

ผงเชื่อมคุณภาพสูงจาก Kumwell ผลิตและตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน UL 467 และ IEC ซึ่งผ่านการทดสอบคุณภาพ ตั้งแต่ปริมาณของผงเชื่อม ความหนาแน่นของผงเชื่อมการหลอมละลายเชื่อมกับจุดเชื่อมที่ใช้ได้ทั้งเหล็กกับเหล็ก หรือ ทองแดงกับเหล็ก โดยไม่มีรูหรือโพรง ไม่มีสารพิษหรือโลหะหนักผสม ทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน

Handle Clamp & Handle Clamp Support

Kumwell Handle Clamp ใช้สำหรับจับยึดแม่พิมพ์ กราไฟต์โมลด์ ในระหว่างปฎิบัติงานเชื่อมด้วยความร้อนให้เกิดความแนบสนิท ป้องกัน
การรั่วไหลทองแดงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการดังกล่าว Kumwell Handle Clamp Support ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานของ ​Handle Clamp แบบมาตรฐาน เพื่อใช้สำหรับงานที่เฉพาะเจาะจง เช่นการเชื่อมสายตัวนำท่อเหล็ก หรืองานเชื่อมระหว่างสายตัวนำกับสายเหล็ก งานเชื่อมตัวนำกับทางรถไฟ เป็นต้น

Standard Tools

อุปกรณ์เสริมมาตรฐานจาก Kumwell ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง เพื่อใช้สนับสนุนกระบวนการเชื่อมด้วยความร้อน Exothermic Welding ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบไปด้วย

Flint Igniter สำหรับจุดประกายไฟเริ่มต้นปฎิกิริยาเชื่อมด้วยความร้อน
Cable Clean Brush แปรงขัดสำหรับทำความสะอาดสายตัวนำ ให้สะอาดเพื่อขจัดคราบสิ่งสกปรก เพื่อความสมบูรณ์ ของกระบวนการเชื่อมด้วยความร้อน
Mould Brush แปรงทำความสะอาด Graphite Mould
Busbar Brush แปรงทำความสะอาดพื้นผิวจุดที่เตรียมทำการเชื่อม
Scraper ใช้สำหรับขูดคราบสิ่งสกปรกออกจาก Graphite Mould
แท่งหลักดิน Ground Rod

Ground Rod หรือ แท่งหลักดิน เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับระบบต่อลงดิน มีคุณสมบัตินำกระแสไฟฟ้าจากการลัดวงจรและกระแสฟ้าผ่าลงสู่ดิน เพื่อปกป้องทรัพย์สินและชีวิตของท่าน ซึ่งการเลือกแท่งหลักดิน จำเป็นต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทอสอบและได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลทั้ง UL 467 และ IEC 62561-2

ระบบป้องกันฟ้าผ่า Lightning Protection

Elevation Terminals for Blunt End Air Terminal

Copper

Test Certificate : IEC 62561 Part 2

Material : Copper – BS EN 13601

Application : Suitable for typical installation

Tin Plated Copper

Test Certificate : IEC 62561 Part 2

Material : Tin plated copper – BS EN 13601

Application : Suitable for extra high corrosive area

Aluminium

Test Certificate : IEC 62561 Part 2

Material : Aluminium – BS 2898

Application : Suitable for installation on metal roof

Multi Point Air Terminals

Test Certificate : IEC 62561 Part 2

Material : Copper – BS EN 13601

Application : Connect copper tape pointed air rods with multi point air terminals for typical installation.

Test Certificate : IEC 62561 Part 2

Material : Tin plated copper – BS EN 13601

Application : Connect copper tape pointed air rods with multi point air terminals for typical installation.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทรตอนนี้ : 0-2457-0888