ขอบเขตการให้บริการ

บริการตรวจสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมาย

เทอโมสแกนความร้อนระบบไฟฟ้า

ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่อื่นๆตามต้องการ

“ตรวจสอบมั่นใจ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน”

บริษัท เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  มีบริการตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อลดความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น หรือป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้า

บริการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี

PREVENTIVE MAINTENANCE

การตรวจสอบ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน จะช่วยให้ลูกค้าสามารถหาแนวทางแก้ไข และวางแผนในการซ่อมบำรุงได้อย่างทันท่วงที ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าทั้งในกลุ่ม อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม โรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานราชการ โดยทีมงานวิศกรที่ผ่านการอบรมพิเศษเฉพาะทาง

ทีมวิศกรผู้เชี่ยวชาญกว่า 30 ปี ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันชั้นนำต่างๆ ในด้านพลังงาน พร้อมทีมงานมืออาชีพ สามารถออกเอกสารรับรองรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง

ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ในการตรวจสอบ สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทรตอนนี้ : 0-2457-0888