“บริการรวดเร็ว ฉับไว แม่นยำตรงความต้องการ”

บริการตัดสายไฟฟ้า สายเคเบิล ตามความต้องการด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยมีความแม่นยำสูง
สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

โดยกระบวนการทั้งหมดเกิดขึ้นภายใต้โรงงานของ บริษัท เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทำให้สามารถส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ลูกค้าจึงสามารถกำหนดระยะเวลาในการรับสินค้า และงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ได้อย่างแม่นยำ

พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถวัดความยาวสายด้วยเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ จึงมีความแม่นยำและเที่ยงตรงสูง

ควบคุมและตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิตโดยทีมบุคลากรผู้ชำนาญการอยู่เสมอ เพื่อส่งมอบสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทรตอนนี้ : 0-2457-0888