2525

2525

2525 บริษัท เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนบริษัทขึ้นอย่างเป็นทางการ แรกเริ่มบริษัทตั้งอยู่ที่ ถ.พระราม 4 เป็นอาคารพานิชย์ขนาดเล็ก ด้วยทุนจดทะเบียนเพียง 1ล้านบาท ประกอบธุรกิจด้านการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายใต้การบริหารงานของคุณณรงค์ และคุณพิชญ์นภานันทน์ ธนนิลกุล ประธานกรรมการผู้จัดการ ในปัจจุบัน บริษัทได้ขยายธุรกิจ จนมีทุนจดทะเบียน 163 ล้านบาท มีพนักงานมากกว่า 250 คน และ 9 สาขาทั่วประเทศไทย