2540

2540

บริษัทฯ ได้ย้ายที่ทำการ สำนักงานใหญ่มาที่ บ้านเลขที่ 23 ซ.เพชรเกษม 32 ถ.เพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม 10160 เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และด้วยการเล็งเห็นโอกาสในการขยายตลาด บริษัทฯ จึงเริ่มส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ผ่านการออกบูทแสดงสินค้าในแต่ละประเทศ พร้อมทั้งจัดตั้งทีมงานที่มีความชำนาญทางด้านภาษา เพื่อดูแลด้านการส่งออก ให้แก่ลูกค้าในประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคอาเซียน