2550

2550

ทางบริษัทจึงได้จัดตั้งสาขา ไปตามจังหวัดที่เป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของแต่ละภูมิภาค 5 สาขา ได้แก่ 1. สาขาหาดใหญ่ 2. สาขา สุวรรณภูมิ 3. สาขา เชียงใหม่ 4. สาขา ขอนแก่น 5. สาขา โคราช เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ครอบคลุมการบริการได้ทั่วทั้งประเทศไทย