2553

2553

ทางบริษัทฯ เปิดสาขาบางบัวทอง พร้อมโกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่ บนพื้นที่ 11 ไร่ จัดเก็บสินค้าด้วยระบบ WMS
( warehouse management system ) นำความรู้ด้านการจัดการคลังสินค้า และระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเก็บสินค้าให้มีประสิทธิภาพ สามารถเลือกสินค้าและจัดส่งให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง มีเครื่องตัดสายไฟ เพื่อบริการตัดสายตามความยาวที่ลุกค้าต้องการ