สายไฟ สายทนไฟ

YAZAKI
สายไฟ

MCI-DRAKA (BY PRYSMIAN)
สายไฟ

MAX-FOH (BY PRYSMIAN)
สายทนไฟ

ท่อเหล็กร้อยสายไฟ/ ท่ออ่อนเหล็ก/ ท่ออ่อนกันน้ำ/ ท่อ HDPE

BLUE EAGLE
ท่อเหล็กร้อยสายไฟ

BLUE EAGLE
ท่อ uPVC และอุปกรณ์

TGG
ท่อ HDPE

BTC
ท่อ HDPE / EFLEX / PFLEX

TAP
ท่อ HDPE

อุปกรณ์สำหรับท่อ(ฟิตติ้ง)

SC
อุปกรณ์สำหรับท่อร้อยสายไฟ

STEEL CITY
อุปกรณ์สำหรับท่อร้อยสายไฟ

T.LUG
หางปลา

CALY
หางปลา

สวิตซ์ไฟ เต้ารับ เบรคเกอร์ไฟฟ้า ตู้โหลดเซนเตอร์ ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต

BTICINO
อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊ก สวิทซ์

เทปพันสายไฟ และอุปกรณ์เชื่อมต่อสายไฟ

3M
เทปพันสายไฟและ
อุปกรณ์ต่อสายไฟ

ตู้ไฟ รางไฟ เคเบิ้ลเทรย์ เคเบิ้ลแลดเดอร์

KJL

ตู้ไฟและรางไฟ

BE

ตู้ไฟและรางไฟ

ระบบสายดิน และอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า

KUMWELL
ผลิตภัณฑ์สำหรับระบบป้องกันฟ้าผ่า

มิเตอร์ไฟฟ้า

HOLLEY
ผลิตภัณฑ์มิเตอร์ไฟฟ้า

บัสบาร์สำเร็จรูป

EASYBAR
บัสบาร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทรตอนนี้ : 0-2457-0888